Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội


A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.1. Vấn đề lương thực, thực phẩm- Nhân loại đang đứng trước thách lớn về lương thực phaamt do dân số thế giới ngày càng tăng, diện tích trồng trọt ngày càng thu hẹp, khí hậu...
Đề bàiChất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?Lời giải chi tiếtLương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng cho con người và hoạt động. Ăn không...
Đề bàiHóa học có thể làm gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?Lời giải chi tiếtĐể góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm cho nhân loại, hóa học có những hoạt động...
Đề bàiHóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?Lời giải chi tiếtHóa học có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu may...
Đề bàiHãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người?Lời giải chi tiếtCocain được chiết suất từ cây côca, có khả năng làm liệt dây thần kinh cảm giác, gây ức...
Đề bàiTrong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực, thực phẩm, nhưng có quy định liều lượng...