Bài 44. Khúc xạ ánh sáng


Khi một tia sáng đi từ môi trường này đến môi trường khác, chiết suất tỉ đối của hai  môi trường cho ta biết gì về đường đi của tia sáng đó?Giải Khi một tia sáng đi từ môi trường này sang...
Chọn câu đúng.Chiết suất tí đối giữa môi trương khúc xạ và môi trường tớiA. luôn lớn hơn 1.B. luôn nhỏ hơn 1.C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt...
Chọn câu đúng.Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sángA. luôn lớn hơn 1                      B. luôn nhỏ hơn 1.C.bằng 1.                 ...
Một người nhìn thấy con cá ở trong nước. Hỏi muốn đâm trúng con cá thì người đó phải phóng mùi lao vào chỗ nào, đúng vào chỗ người đó nhìn thấy con cá, lấy ở phía trên, phía dưới chỗ...
Một bản mặt song song (một bản trong suốt giới hạn bởi hai mặt pỉiẳng song song) có bể dày 10cm, chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc...
Một bản mặt song song có bề dày 6cm, chiết suất n = 1,5, được đặt trong không khí.        a) Vật là một điểm sáng S cách bản 20cm. Xác định vị trí của ảnh.        b) Vật AB = 2...
Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20 cm, chiết suất \(n = {4 \over 3}\). Đáy chậu là một gương phẳng. Mặt M cách mặt nước 30 cm, nhìn thẳng góc...