Bài 44. Luyên tập: Hiđrocacbon không no


So sánh anken với ankin về cấu tạo và tính chất hóa học chung.Giải:* Cấu tạo:- Cấu tạo anken có một liên kết đôi còn lại là liên kết đơn. - Cấu tạo ankin có một liên kết ba còn lại...
Kết luận nào sau đây là đúng?A. Ankin và anken chỉ có đồng phân vị trí liên kết bộiB. Ankin có đồng phân hình học.C. Ankin không có đồng phân mạch cacbonD. ankađien có đồng phân hình học như ankenGiải:Chọn...
Bốn hiđrocacbon X,Y,Z và G đều là chất khí ở điều kiện thường. Khi phân hủy mỗi chất trên thành cacbon và hiđro, thể tích khí thu được đều gặp hai lần thể tích ban đầu. X, Y,Z và G...
Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm axetilen và nột hiđrocacbon no A, thu được 4 lít \(C{O_2}\) và 4 lít \({H_2}O\) ( các thể tích đo cùng nhiệt độ, áp suất )Tìm công thức phân tử của...
Cho 2,24 lít hỗn hợp X ( đktc) gồm \({C_2}{H_4}\) và \({C_2}{H_2}\) đi qua bình đựng nước brom (dư) thấy khối lượng bình tăng 2,70 g. Trong 2,24 lít X cóA. 0,56 lít \({C_2}{H_4}\)B. \({C_2}{H_4}\) chiếm 50% thể tíchC. \({C_2}{H_4}\)...
Cho 4,48 lít hỗn hợp X ( gồm ankin A và một hiđrocacbon B) tác dụng với dung dịch \(AgN{O_3}\) dư trong \(N{H_3}\) thu được 14,79 g kết tủa màu vàng nhạt. Khí còn lại có thể thể tích 2,24...
Hỗn hợp B gồm axetilen, etilen và một hiđrocacbon X. Đốt cháy hoàn toàn một lượng B thu được hỗn hợp \(C{O_2}\) và hơi nước có tỉ lệ thể tích 1: 1. Nếu dẫn V lít B ( ở đktc)...