Bài 44. Rượu etylic


1. Tính chất vật líRượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C2H­5OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…Độ rượu (o)  =  \(\frac{V_{C_{2}H_{5}OH}}{V_{(C_{2}H_{5}OH+H_{2}O)}}.100\)V...
Đề bàiRượu etylic phản ứng được với  natri vì:A. trong phân tử có nguyên tử oxi.B. trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.C. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro, oxi.D. trong phân tử có nhóm -OH.Lời giải chi tiếtĐáp...
Đề bàiTrong số các chất sau: CH3-CH3,CH3-CH2OH,C6H6,CH3-O-CH3 chất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhững chất trong phân tử có nhóm -OH phản ứng với Na.Lời giải chi tiếtCác chất CH3-CH3,...
Đề bàiCó ba ống nghiệm:Ống 1 đựng rượu etylic;Ống 2 đựng rượu 96o;Ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCó ba ống nghiệm:Ống 1 đựng...
Đề bàiTrên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o,18o, 12o.a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.b) Tính số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o.c) Có thể pha chế được...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20%...