Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật – Sinh 11 Nâng cao


Đề bàiSinh sản vô tính là gì? Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ? Lời giải chi tiếtSinh sản vô tính là hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thể gốc....
Đề bàiCó những hình thức sinh sản vô tính nào? Sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc thấp có gì giống và khác với sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc cao?Lời giải chi...
Đề bàiVì sao trinh sinh là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là hình thức sinh sản vô tính? Lời giải chi tiếtTrinh sản là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể...
Đề bàiVì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thể thành công? Lời giải chi tiếtTrong 3 dạng ghép mô tách rời vào cơ thể thì dạng dị ghép không thành công được vì khi mô lạ ghép vào...
Đề bàiNhân bản vô tính là gì? Ý nghĩa của nhân bản vô tính? Lời giải chi tiếtNhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi...