Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật


Giới Thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản nhất đến những dạng phức tạp nhất, thể hiện, sự phát triển. Trong quá trình này, ta thấy rõ thực vật và điều kiệu sống bên ngoài liên...
Đề bàiNghiên cứu sơ đồ, đọc kỹ các câu sau đây và sắp xếp lại trật tự cho đúng:a) Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản.b) Khi các...
Đề bàiNhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì?Lời giải chi tiết+ Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật ở nước.+ Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.+ Giai...
Đề bàiThực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?Lời giải chi tiếtThực vật ở nước (tảo) xuất hiện khi các đại dương lấn chiếm phần lớn...
Đề bàiThực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước?Lời giải chi tiết- Thực vật ở cạn xuất hiện khi các lục địa mới xuất hiện,...
Đề bàiThực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó?Lời giải chi tiếtThực vật hạt kín xuất hiện khi khí hậu trở nên khô hơn, mặt trời...