Bài 45. Axit Axetic


Đề bàiViết các phưong trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có) khi cho axit axetic lần lượt tác dụng với các chất sau: Ca, CaO, \(Ca{(OH)_2},CaC{O_3},{C_2}{H_5}OH\) (có xúc tác \({H_2}S{O_4}\) đặc, đun nóng).Lời giải chi tiếtCác phương trình...
Đề bàiCho 3 chất: rượu etylic, bezen, axit axetic. Nếu cho Na lần lượt tác dụng với mỗi chất trên thì chất nào xảy ra phản ứng? Nếu thay Na bằng dung dịch NaOH, dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) thì kết quả...
Đề bàiViết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)\({C_2}{H_4}\buildrel {(1)} \over \longrightarrow {C_2}{H_5}OH\buildrel {(2)} \over \longrightarrow {C_2}{H_5}Na\buildrel {(3)} \over \longrightarrow {C_2}{H_5}OH\buildrel {(4)} \over \longrightarrow C{H_3}COOH \\ \buildrel {(5)} \over \longrightarrow...
Đề bàiTrong các chất sau đây:a. \({C_2}{H_5}OH.\)             b.\(C{H_3}COOH.\)              c.\(C{H_3}OH.\)                    d.\(C{H_3} - C{H_2} - COOH.\)Chất nào tác dụng được với Na? NaOH? Zn? MgO? Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).Lời giải chi tiếtCác chất...
Đề bàiCó ba chất lỏng không màu đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn chứa: benzen, rượu etylic, axit axetic. Bằng phương pháp hoá học, nếu cách tiến hành phân biệt ba lọ trên.Lời giải chi tiết  C6H6 (benzen)C2H5OH(rượu...
Đề bàiNêu phuơng pháp tinh chế axit axetic có lẫn rượu etylic.Lời giải chi tiếtCH3COOH (axit axetic), C2H5OH (rượu etylic).Nhiệt độ sôi của C2H5OH là 78,30C, CH3COOH 1180C nên ta dùng phương pháp chưng cất để loại C2H5OH khỏi CH3COOH...
Đề bàiKhi đốt rnột hợp chất hữu cơ X thu được thể tích \(C{O_2}\) bằng với thể tích \({H_2}O\) (trong cùng điều kiện). X làA. rượu etylic.             B benzen.       C.axit axetic.               D. axetilen.Lời giải chi tiếtĐốt cháy axit...
Đề bàiCho 100 ml dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) 0,75M tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch \(C{H_3}COOH\) a%. Tính a.Lời giải chi tiết\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1.0,75 = 0,075mol\)Phương trình hóa học:\(\begin{array}{l}2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COONa + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\\\,\,0,15\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,...
Đề bàiCho 45 gam axit axetic tác dụng với 36,8 gam rượu etylic thu được 44gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá.Lời giải chi tiếtSố mol các chất:\(\begin{array}{l}{n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{45}}{{60}} = 0,75\,mol\\{n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{36,8}}{{46}} = 0,8\,mol\\{n_{C{H_2}COO{C_2}{H_5}}}...
Đề bàiCho dung dịch giấm ăn 5% trung hoà vừa đủ với dung dịch xút ăn da có nồng độ C% thu được dung dịch muối có nồng độ 4,824%. Tính C.Lời giải chi tiếtLấy khối lượng dung dịch giấm...
Đề bàiAxit axetic có công thức phân tử làA. \({C_2}{H_6}O.\)                  B.\({C_2}{H_4}O.\)            C.\({C_2}{H_4}{O_2}.\)                   \(\)D.\({C_2}{H_6}{O_2}.\)Lời giải chi tiếtCH3COOH (axit axetic) có công thức phân tử là C2H4O2.Đáp án C.
Đề bàiChất không phản ứng với axit axetic làA. Cu.             B.\(CaC{O_3}.\)                    C.\(MgO.\)         D. Al.Lời giải chi tiếtCu là kim loại đứng sau hidro, do đó Cu không phản ứng với axit axetic.CaCO3, MgO, Al phản ứng với axit...
Đề bàiĐể loại bỏ các vết bẩn để lâu ngày trong các ẩm đun nước, người ta dùngA. vôi.                          B. xút.             C. giấm.                       D. cát.Lời giải chi tiếtCác vết...