Bài 45. Axit cacboxylic


A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. – Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)n liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.-  Danh pháp:+ Danh pháp thay thế: axit...
Đề bàiThế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk lớp 11 - trang 205 để trả lờiLời giải...
Đề bàiTừ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic có tính chất của một anđehit.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính chất hóa học của andehit gây ra bởi nhóm chức -CHO => phải giải thích...
Đề bàiTừ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.Lời giải chi tiết
Đề bàiChất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na).  Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?A. Anđehit.                           ...
Đề bàiĐể trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTrung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion...
Đề bàiĐun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H2SO4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.b) Tính phần...