Bài 45: Dây thần kinh tủy


I - Cấu tạo của dây thần kinh tủyCó 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm các nhóm sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rẻ sau (rẻ cảm giác) và...
Đề bàiCăn cứ vào kết quả ghi được ở bảng trên, hãy rút ra kết luận về chức năng của các rễ tuỷ, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tủy.Lời giải chi tiết- Rễ trước...
Đề bàiTại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?Lời giải chi tiết- Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên...
Đề bàiTrên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý  làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất?Lời giải chi tiếtĐể...