Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái


Đề bàiHãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần.Lời giải chi tiếtBởi vì 90% năng lượng đều bị thất thoát qua hô hấp, chất thải của sinh vật, như...
Đề bàiQuan sát lại hình 43.1 (hình lưới thức ăn trong bài 43) và cho biết:- Các sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái đó?- Những sinh vật nào đóng vai trò quan trọng trong việc truyền năng lượng từ môi...
Đề bàiÁnh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất...
Đề bàiNhững nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?Lời giải chi tiếtNhững nguyên nhân chính gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái:- Năng lượng tiêu hao qua hô hấp, tạo...
Đề bàiHãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài (quá 6 mắt xích).Lời giải chi tiết- Do một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh...
Đề bàiHãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh hoạ trong hình 45.4.Lời giải chi tiếtDòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh hoạ trong hình 45.4 SGK:-    Sinh vật sản xuất (một phần năng...