Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh


Bài 6.28 trang 55 SBT Hóa Học 10 Nâng caoBiết công thức hóa học của một hợp chất của lưu huỳnh, ta có thể xác định được đại lượng sau:A. Số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất.B....
Bài 6.29 trang 55 SBT Hóa Học 10 Nâng caoĐốt Mg cháy rồi đưa vào bình đựng SO2. Phản ứng sinh ra chất bột A màu trắng và bột B màu vàng. A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng...
Bài 6.30 trang 56 SBT Hóa Học 10 Nâng caoLưu huỳnh đioxit có thể điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng của đồng với ……. Khí này được thu vào lọ bằng cách ……….. Lưu huỳnh đioxit rất...
Bài 6.31 trang 56 SBT Hóa Học 10 Nâng caoMỗi thí nghiệm được tiến hành với những khối lượng Zn bằng nhau và 50 cm3 dung dịch H2SO4 2M. Phương trình hóa học của phản ứng:\(Zn + {H_2}SO_4 \to \,\,ZnS{O_4}...
Bài 6.32 trang 57 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTừ những chất sau: Cu, C, S, Na2SO3, FeS2, O2, H2SO4 hãy viết tất cả những phương trình hóa học của phản ứng có thể dùng để điều chế lưu huỳnh...
Bài 6.33 trang 58 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCó 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau, chúng được úp ngược trên các chậu đựng nước. Sau một thời gian, thủ pH của các dung dịch,...
Bài 6.34 trang 58 SBT Hóa Học 10 Nâng caoThu 1 lít khí SO2 vào chai, đậy nút, cân để xác định khối lượng (hình 6.9). Dốc hết khí SO2 ra khỏi chai rồi đặt lên đĩa cân: có hiện...
Bài 6.35 trang 59 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCó những chất sau: Cu, CuO, Mg, CuCO3, Al2O3, Fe2O3 và Fe(OH)3.1. Hãy cho biết những chất nào tác dụng với dung dịch H2SO4 thì sinh ra:a) Khí nhẹ hơn không...
Bài 6.36 trang 59 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTrong tiết thực hành về tính chất của axit H2SO4 có những hóa chất sau:Cu, MgO, dung dịch NaOH, CuCO3, Fe, CuSO4.5H2O, dung dịch H2SO4 loãng và H2SO4 đặc. Hãy lập...
Bài 6.37 trang 59 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCần điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat khan. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric:a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit.b) Axit sunfuric tác...
Bài 6.38 trang 59 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCho những hóa chất sau: Na2SO3, CaSO3, BaSO3, CuSO3 và dung dịch H2SO4. Lựa chọn những chất hóa học nào để điều chế SO2 được thuận lợi nhất? Giải thích sự...
Bài 6.39 trang 59 SBT Hóa Học 10 Nâng caoKhi cho chất A tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng sinh ra chất khí B không màu. Khí B tan rất nhiều trong nước, tạo thành dung dịch axit mạnh....
Bài 6.40 trang 60 SBT Hóa Học 10 Nâng caoKhi cho axit sunfuric đặc tác dụng với natri clorua rắn trong điều kiện bình thường về nhiệt độ và áp suất, các sản phẩm chỉ là:A. một muối axit và...
Bài 6.41 trang 60 SBT Hóa Học 10 Nâng caoBảng dưới đây cho biết độ tan của ba muối trong nước ở những nhiệt độ khác nhau:Nhiệt độ của nước (0C)Độ tan (g/100 g nước)KClO3NaClNa2SO42083226401434506025364880353845100524042a) Vẽ đồ thị biểu diễn...
Bài 6.42 trang 61 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTrong công nghiệp sản xuất axit sunfuric, người ta dùng chất nào sau đây tác dụng với nước?A. Lưu huỳnh đioxit;B. Lưu huỳnh trioxit;C. Lưu huỳnh;D. Natri sunfat.GiảiChọn B.Bài 6.43 trang...