Bài 45. Nguồn gốc cây trồng


Đề bàiCây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một vài ví dụ cụ thể. Lời giải chi tiết - Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là: cây trồng có...
Đề bàiHãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.Lời giải chi tiết Một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt: táo, lê, cam, bưởi, vải. nhãn, nho, xoài, dưa...
Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con ngườỉ đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang...
Đề bài- Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng?- Cho biết cây được trồng nhằm mục đích gì?Lời giải chi tiết- VD:+ Cây lúa, ngô, cải bắp…cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.+...
Đề bàiNhìn hình H45.1, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?Lời giải chi tiết- 2.Súp lơ: sử dụng hoa.- 3. Cải bắp: sử dụng lá.- 4. Su hào: sử...
Đề bài- Sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại cùng loài được biểu hiện tại bảng sau - Hãy kể tiếp vài ví dụ khác.- Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?Lời giải chi tiết   - Sai...
Đề bàiTại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ đâu?Lời giải chi tiết- Từ thời xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại trong rừng...