Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật – Sinh học 11


KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp...
Đề bài- Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính-  Điền dấu × vào ô □ cho câu  trả lời đúng về khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật□    A. Sinh sản...
Đề bài- Hình 45.1 là sơ đồ về sinh sản hữu tính. Điền tên các giai đoạn của sinh sản vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ. - Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng...
Đề bài- Hãy cho biết thụ tinh của ếch (hình 45.3), ở rắn (hình 45.4) là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao? - Cho biết ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài.Lời giải...
Đề bài-  Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con.-  Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.Lời giải chi tiết+ Ví dụ về một...
Đề bàiCho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.Lời giải chi tiếtSự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:      - Sinh sản vô tính: không có...
Đề bàiCho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?Lời giải chi tiếtVí dụ về vài loài động vật thụ tinh ngoài: cá chép, cá...
Đề bàiCho ví dụ về  loài động vật có thụ tinh trong.Lời giải chi tiếtCác loài động vật có thụ tinh trong chủ yếu là động vật  trên cạn như: người, chó, chuột, thỏ,...
Đề bàiSo sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật.Lời giải chi tiết* Giống nhau:   - Có sự kết hợp của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) để hình thành hợp tử (2n).   - Con sinh...