Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật – Sinh học 11 Nâng cao


Đề bàiThế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính? Lời giải chi tiết* Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự...
Đề bàiThế nào là sự thụ tinh? Bản chất của sự thụ tinh?Lời giải chi tiết* Sự thụ tinh là sự kết hợp của giao tử đực cái hình thành hợp tử.* Bản chất của sự thụ tinh là sự...
Đề bàiVì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính?Lời giải chi tiếtSinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền, sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật...
Đề bàiVì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối?Lời giải chi tiếtGiao phối tiến hóa hơn tự phối vì:Giao phối mới có sự kết hợp giữa 2 loại giao tử ở 2 cá thể khác nhau, một cá thể...
Đề bàiVì sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng? Lời giải chi tiếtĐẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng vì: phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể mẹ, bảo đảm cho sự sống sót và phát triển tốt...
Đề bàiHãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.Lời giải chi tiếtMột số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính:*  Về các phương thức thụ tinh: từ tiếp hợp đến tự phối...
Đề bàiTrong quá trình tiến hóa, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?Lời giải...