Bài 45: Sự phát sinh loài người


Đề bàiHãy vẽ bảng và nêu các đặc điểm sai khác giữa vượn người, người vượn hoá thạch Ôxtralôpitec, người cổ Homo habilis, người cổ Homo erectus và người hiện đại Homo sapiens.Lời giải chi tiết Dạng ngườiĐặc điểm cấu...
Đề bàiHãy tìm những dẫn liệu chứng minh loài người có chung nguồn gốc với vượn người.Lời giải chi tiếtLoài người được phát sinh và tiến hoá từ tổ tiên dạng vượn người Đriôpitec trải qua giai đoạn người vượn...
Đề bàiNhân tố sinh học và nhân tố xã hội tác động như thế nào đến sự phát sinh và phát triển của loài người? Tại sao lại nói nhân tố xã hội là quyết định?Lời giải chi tiết-      Tiến...
Đề bàiNhững nhân tố tự nhiên và xã hội nào hiện nay đang tác động xấu đến sức khỏe và đạo đức con người?Lời giải chi tiếtCác nhân tố tự nhiên tác động xấu: ô nhiễm môi trường, mất cân...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Loài người xuất hiện vào đại nào sau đây?A. Đại Cổ sinh.B. Đại Tân sinh.C. Đại Trung sinh.   D. Đại Nguyên sinh, Thái cổ.Lời giải chi tiếtĐáp án B. Đại Tân sinh.