Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản


Đề bàiCó thể điều hòa sinh sản ở động vật bằng những cơ chế nào? Cho ví dụ. Lời giải chi tiết*  Cơ chế điều hòa sinh sản chủ yếu là cơ chế điều hòa sinh tinh trùng và cơ chế...
Đề bàiVì sao cơ chế điều hòa sinh tinh và điều hòa sinh trứng đều được thực hiện theo cơ chế ngược.Lời giải chi tiếtCơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng được thực hiện theo cơ chế ngược...
Đề bàiVẽ sơ đồ và giải thích cơ chế điều hòa sinh trứng.Lời giải chi tiếtHS tự vẽ sơ đồ và chú thích đầy đủ cơ chế điều hòa sinh trứng. Sau đó đối chiếu với hình 46.1 SGK để...
Đề bàiRối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng hay không? Vì sao? Lời giải chi tiếtRối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêron có ảnh hưởng đến quá...
Đề bàiRối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrogen và progestêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng hay không? Vì sao?Lời giải chi tiếtRối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrogen và progestêron có ảnh hưởng đến...