Bài 46. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin qua…


C1. Nêu đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang  điện ngoài đã xét ở bài 43.GiảiHiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài có những điểm giống...
Bài 1. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượngA. điện trở của một chất bán dẫn tăng khi được chiếu sáng.B. điện trở của một kim loại giảm khi được chiếu sáng.C. điện trở của một chất bán dẫn giảm...
Bài 2. Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong làA. hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong một khối kim loại.B. hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong một khối điện môi.C. nguyên nhân sinh...
Bài 3. Pin quang điện là nguồn điện, trong đóA. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.B. năng lượng Mặt Trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng.C. một tế bào quang điện được dùng làm...