Bài 46. Luyện tập


Bài 1. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất kim loại?\(\eqalign{ & A.\,A{l^{3 + }} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to Al{\left( {OH} \right)_3} + 3NH_4^ + \cr &...
Bài 2. Phản ứng: \(Mn{O_4}^ -  + S{n^{2 + }} + {H^ + } \to M{n^{2 + }} + S{n^{4 + }} + {H_2}O\) có tỉ lệ số mol ion chất khử: số mol ion chất oxi hóa là \(A.\;1:1\)    ...
Bài 3. Cho phản ứng: \({K_2}C{r_2}{O_7} + HCl\buildrel {} \over \longrightarrow KCl + CrC{l_3} + {H_2}O + C{l_2}\)Trong phản ứng này có bao nhiêu phân tử \(HCl\) bị oxi hóa?\(\eqalign{ & A.3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.6 \cr & C.8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.14 \cr} \)Giải:Chọn B\({K_2}C{r_2}{O_7} + 14HCl\buildrel {}...
Bài 4. Nêu những điều kiện để chì tác dụng với:a) Không khí.b) Axit clohiđric.c) Axit nitric.Giải:a) Chì tác dụng với \(O_2\) cần điều kiện là đốt nóng.\(2Pb + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2PbO.\)b) Chì không tác dụng với \(HCl\) ở...
Bài 5. Chì và thiếc cùng có nhiều số oxi hóa trong các hợp chất và cùng tạo ra hợp chất phức. Tại sao chúng không được xếp vào nhóm những kim loại chuyển tiếp?Giải:Chì và thiếc có nhiều đặc...
Bài 6. Ngâm 1 lá kẽm nặng \(100\) gam trong \(100\) ml dung dịch chứa \(Cu{(N{O_3})_2}\;3M\) lẫn với \(Pb{(N{O_3})_2}\;1M\). Sau phản ứng, lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, khối  lượng lá kẽm bằng bao nhiêu (giả sử toàn bộ kim...
Bài 7. Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V1 lít khí (đktc). Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra V2 lít khí (đktc). Viết phương trình hóa học của...
Bài 8. 23,8 gam kim loại X tan hết trong dung dịch tạo ra ion X2+. Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200 ml FeCl3 2M để tạo ra ion X4+. Viết phương trình hóa...
Bài 9. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 46,4 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn...