Bài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylic


A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM-   Hệ thống hóa kiến thức về đồng phân, danh pháp và tính chất của anđehit, axit cacboxylic.-   Viết công thức cấu tạo, gọi tên các anđehit, xeton, axit cacboxylic.-   Viết phương trình...
Đề bàiĐiền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính.c) Khi tác dụng với hidro có xúc tác...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào các phản ứng đặc trưng khác nhau của các nhóm chức để chọn...
Đề bàiDẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO3  trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên...
Đề bàiCho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO3. Đến khi phản ứng xảy...
Đề bàiHỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác điều kiện phản ứng(1) Cộng H2O/xt H+  ; (2) oxi hóa, ví dụ bằng CuO ; (3) tác dụng...
Đề bàiHợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X.Lời giải chi tiếtX tác dụng được với AgNO3 trong dung dịch...
Đề bàiCho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,15 gam kết tủa.Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của...
Đề bàiAxit  fomic tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết  phương trình hóa học của phản ứng.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiDẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn...