Bài 46: Luyện tập chương 6


Bài 6.46 trang 61 SBT Hóa Học 10 Nâng caoNgười ta điều chế một số chất khí bằng những thí nghiệm sau:1. Nung nóng canxi cacbonat;2. Dung dịch HCl đặc tác dụng với mangan đioxit;3. Dung dịch H2SO4 loãng tác...
Bài 6.47 trang 62 SBT Hóa Học 10 Nâng caoĐiền các chữ thích hợp vào chỗ trống ở các thí nghiệm sau:Axit sunfuric đặc tác dụng với tinh thể CuSO4.5H2O màu …… và chuyển thành màu ……... Hiện tượng này...
Bài 6.48 trang 62 SBT Hóa Học 10 Nâng caoa) Cho các chất lỏng: dd NaOH, dd HCl, dd H2SO4 và H2O được kí hiệu bằng các chữ cái: A, B, C và D (không theo trình tự trên). Kết...
Bài 6.49 trang 63 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCó một chất trong phản ứng hóa học này đóng vai trò là chất khử, nhưng trong phản ứng hóa học khác lại là chất oxi hóa. Chất đó có thể...
Bài 6.50 trang 63 SBT Hóa Học 10 Nâng caoNghiên cứu thí nghiệm hóa học giữa kim loại Mg và dung dịch H2SO4 loãng (dư) bằng cách đo thể tích khí hiđro thu được sau mỗi khoảng thời gian là...
Bài 6.51 trang 64 SBT Hóa Học 10 Nâng caoa) Nguyên tố lưu huỳnh có các trạng thái oxi hóa là: -2, 0, +4, +6. Hãy viết công thức hóa học của những chất mà nguyên tố lưu huỳnh có...
Bài 6.52 trang 64 SBT Hóa Học 10 Nâng caoĐốt cháy hoàn toàn 2,04 g hợp chất A, thu được 1,08 g H2O và 1,344 lít SO2 (ở đktc).a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.b)...