Bài 46. Máy biến áp một pha


Mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha?Hướng dẫn trả lờiCấu tạo máy biến áp một pha:Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính: lõi thép và dây quấn. Ngoài ra còn có vỏ máy, trên...
Hãy nêu công dụng của máy biến áp? Hướng dẫn trả lờiMáy biến áp một pha có cấu tạo đơn giản sử dụng dễ dàng ít hỏng dùng để tăng hoặc giảm điện áp, được sử dụng trong gia đình và trong các đồ dùng điện và điện tử. Máy biến áp...
Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng,N2= 90 vòng.Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Xác định điện áp đầu ra của dây cuốn thứ cấp U2.Muốn điện áp U2 =36V thì số vòng...