Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiê…


Đề bàiQuan sát và điền vào bảng 46.1 các nội dung sau: Thế nào là dạng tài nguyên không tái sinh, tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu? Điền vào bảng tên của các tài nguyên đã quan...
Đề bài Hãy điền các hình thức gây ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội dung trong bảng 46.2.Các hình thức gây ô nhiễm môi trườngNguyên nhân gây ô nhiễmĐề xuất biện pháp khắc phụcÔ nhiễm chất...
Đề bàiHãy ghi các hình thức sử dụng tài nguyên đã quan sát và đề xuất biện pháp khắc phục vào bảng 46.3Hình thức sử dụng tài nguyênTheo em, hình thức sử dungh là bền vững hay khôngĐề xuất biện...