Bài 47: Chất béo


Tiến hành các thí nghiệm sau:Cho vào ống nghiệm khoảng 3 ml cồn 96°, sau đó nhỏ một vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm. Quan sát sự hoà tan của dầu ăn trong cồn. Thêm từ từ nước vào...
47.2.  Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm có điểm gì giống và khác với dầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy (được tách ra từ dầu mỏ) về thành phần, cấu tạo.Nêu cách phân biệt hai loại chất nêu...
47.3.  Chất béo tác dụng với kiềm thu được glixerol vàA. một muối của axit béo.B. hai muối của axit béo.C. ba muối của axit béo.D. một hỗn hợp muối của các axit béoTrả lời          ...
Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá một loại chất béo A bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp gồm hai muối Cl7H35COONa và C15H31COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2:...
Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp muối và 1,84 kg glixerol. Tính m và khối lượng NaOH đã dùng.Trả lời                  ...