Bài 47. Chất béo


Đề bàiCho các phát biểu sau:(I) Dầu ăn và mỡ động vật là chất béo.(2) Mỡ động vật là este.(3) Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.(4) Chất béo là một thành phần cơ...
Đề bàiCâu nào sau đây đúng?A. Chất béo tan được trong nước, xăng, dầu hoả.B. Phản ứng thuỷ phân chất béo là phản ứng xà phòng hoáC. Hỗn hợp muối natri của các chất béo là thành phần chính của...
Đề bàiNêu một số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn. Giải thích các cách làm đó.Lời giải chi tiếtMột số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn:- dùng xà phòng để giặt sạch...
Đề bàiXà phòng hoá 1 tấn chất béo cần 135 kg NaOH. Hãy tínha) Khối lượng glixerin thu được, biết hiệu suất của phản ứng xà phòng hoá đạt 80%.b) Khối lượng xà phòng thu được, biết muối của các...