Bài 47. Chất béo


1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí.a) Trạng thái tự nhiênChất béo gồm mỡ lấy từ động vật và dầu ăn lấy từ thực vật.Trong cơ thể động vật, chất béo tập trung nhiều ở mô mỡ,...
Đề bàiChọn câu đúng nhất trong các câu sau:A. Dầu ăn là este.B. Dầu ăn là este của glixerol.C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo.D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este cuả glixerol và axit...
Đề bàiHoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống.a) Chất béo... tan trong nước nhưng... trong benzen, dầu hỏa.b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng... este trong môi trường... tạo...
Đề bàiHãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo:a) Giặt bằng nước ;b) Giặt bằng xà phòng ;c) Tẩy bằng cồn 96o ;d) Tẩy bằng giấm ;e) Tẩy bằng xăng.Hãy giải thích sự lựa...
Đề bàiĐể thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo.a) Tính m.b) Tính khối lượng xà phòng bánh...