Bài 47: Đại não


I. Cấu tạo của đại nãoChất trắng là các đường thần kinh nối các vùng của vỏ não và nối hai nửa đại não với nhau. Ngoài ra, còn có các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não với các...
Đề bài- Dùng các thuật ngữ thích hợp có trên hình đã quan sát, điển vào chỗ trống trong những câu dưới đây để hoàn chỉnh thông tin về cấu tạo (ngoài và trong) của đại não.Đại não ở người...
Đề bàiDựa vào các thông tin trên, đối chiếu với hình 47- 4, hãy chọn các số tương ứng với các vùng chức năng để điền vào chỗ trống:a) Vùng cảm giácb) Vùng vận độngc) Vùng hiểu tiếng nóid) Vùng...
Đề bàiHãy vẽ sơ đồ đại não nhìn từ bên ngoài và trình bày hình dạng cấu tạo ngoàiLời giải chi tiết- Hình dạng, cấu tạo ngoài cùa đại não:Đại não ở người rat phát triển, che lấp cả não...
Đề bàiMô tả cấu tạo trong của đại não.Lời giải chi tiếtĐại não có cấu tạo: gồm 2 nửa bán cầu đại não trùm lên các phần khác của não (trụ não, não trung gian và tiểu não).* Cấu tạo:- 1...
Đề bàiNêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp thú.Lời giải chi tiếtĐặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não...