Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch …


Đề bàiĐể tăng sinh ở động vật cần phải có những biện pháp nào?Lời giải chi tiếtĐể tăng sinh ở động vật, có thể dùng các biện pháp sau:* Gây đa thai nhân tạo. Ví dụ, có thể tiêm hoocmôn...
Đề bàiVì sao có thể điều khiển được giới tính đàn con của vật nuôi? Việc điều khiển giới tính của đàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi? Lời giải chi tiết*  Dựa vào đặc điểm của...
Đề bàiNuôi cấy phôi có vai trò gì trong chăn nuôi và trong sinh đẻ ở người? Lời giải chi tiếtKĩ thuật nuôi cấy phôi ra đời và phát triển trong những năm gần đây, tuy gồm nhiều biện pháp phức...
Đề bàiNêu các biện pháp tránh thai và cơ sở khoa học của các biện pháp đó. Nêu hậu quả của việc phá thai ở tuổi vị thành niên? Lời giải chi tiết* Có các biện pháp tránh thai như: dùng...
Đề bàiVì sao cần phải giáo dục dân số và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên? Lời giải chi tiếtPhải giáo dục dân số vì dân số tăng cao quá mức, điều kiện sống của xã hội...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1:Cảm ứng ở thực vật.TTVấn đềHướng độngỨng động1Khái niệm  2Phân loại   Lời giải chi tiếtVận động và cảm ứng ở thực vật. TTVấn đềHướng độngỨng động 1Khái niệmLà sự vận động của cây...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:Cảm ứng ở động vật.TTCác nhóm động vậtTổ chức thần kinhMức độ cảm ứng1Ruột khoang  2Đối xứng hai bên (giun sán)  3 *Thân mềm, giáp xác, sâu bọ  4Động vật có xương sống   Lời giải...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.3:Điện sinh học và dẫn truyền xung.TT Nội dung1Điện thế nghỉ (điện tĩnh) 2Điện thế động (điện động) 3Truyền xung trong sợi thần kinh 4Truyền xung trong cung phản xạ  Lời giải chi tiếtĐiện sinh học...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:Tập tính động vật.TTLoại tập tínhKhái niệmVí dụ minh hoa1Bẩm sinh  2Học được (Thứ sinh)   Lời giải chi tiếtTập tính động vật TTLoại tập tínhKhái niệmVí dụ minh họa 1Bẩm sinhLà những tập...
Đề bàiHãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 48.5:Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật.TTVấn đềThực vậtĐộng vật1Khái niệm  2Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển  3Tác động của hoocmôn đến sự sinh trưởng  4Tác...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.6:Sinh sản ở thực vật và động vật. TTCác hình thức sinh sảnThực vậtĐộng vật1Sinh sản vô tính  2Sinh sản hữu tính   Lời giải chi tiếtSinh sản ở thực vật và động vật TTCác...
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng:3. Hoocmôn nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cấy mô thực vật?A. Auxin.                                         B. Gibêrelin.c. Xitôkinin.                                     D. Êtilen.                       4. Chu...
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng:8. Trong các cây trồng bằng cách giâm, loại cây dễ sống nhất là:A. Các loại cây ăn quả vì cành của chúng có nhiều chồi.B. Các loại cây sống ở bùn lầy vì...