Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp


I. CHUẨN BỊNguôn đện 220V lấy từ ổ điện Dụng cụ: Kìm, tua vít, 1 máy biến áp 1 pha 220V/6V1 bóng đèn sợi đót 6V-15W1 máy biến áp đã tháo rời vỏ và một số dang lõi thép1 ampe kế, một công tăc, 1 đồng hồ vạn năng.II....