Bài 48. Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật


C1. Khi cho chùm sáng trắng đi qua ống thuỷ tinh khi có khí hiđrô nung nóng vào máy quang phổ thì ta thu được quang phổ như thế nào?GiảiKhi cho chùm sáng trắng đi qua ống thuỷ tinh có...
C2. Nhìn Mặt Trời qua tấm kính đỏ ( kính lọc sắc đỏ), ta thấy tấm kính có màu đỏ. Giải thích tại sao.GiảiKính lọc sắc đỏ hấp thụ hầu hết các ánh sáng đơn sắc khác ngoại trừ màu...
Bài 1. Cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụA. giảm tỉ lệ với độ dài đường đi của tia sáng.B. giảm tỉ lệ với bình phương độ dài đường đi của tia sáng.C. giảm...
Bài 2. Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng tím, ta thấy tấm bìa đỏ có màuA. tím.                                        ...