Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng


I. Cung phản xạ sinh dưỡng                   Hình 48-1. Cung phản xạ A. Cung phản xạ vận động; B. Cung phản xạ dinh dưỡng do bộ phận thần kinh giao cảm phụ trách...
Đề bàiQuan sát kĩ hình 48-1 và 48-2 cùng các chú thích trên hình rồi trả lời các câu hỏi sau:- Trung khu cua các phản xạ vận động và phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu?- So sánh cung...
Đề bàiTrình bày điểm khác nhau giữa phân hệ giao cảm và đối giao cảm.Lời giải chi tiết  Cấu tạoPhân hệ giao cảmPhân hệ đối giao cảm Trung ươngCác nhân xám ở sừng bên tuỷ sống (từ đốt tuỷ ngực...
Đề bàiCăn cứ vào hình 48.3 và 48.2, em có thể nhận xét gì về chức năng của 2 phân hệ giao cảm và đối giao cảm? Điều đó có ý nghĩa gì trong đời sống.Lời giải chi tiếtHai phân...
Đề bàiTrình bày sự giống và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng.Lời giải chi tiếtSự giống nhau và khác nhau về mặt...
Đề bàiHãy trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp sau:- Lúc huyết áp tăng cao,- Lúc hoạt động lao động.Lời giải chi tiếtĐiều hòa tim mạch bằng phản xạ sinh...