Bài 48. Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo


Đề bàiHãy chọn câu đúng trong các câu sau:A. Rượu etylic có các tính chất hoá học giống axit axetic vì trong phân tử có H của nhóm -OH giống như H trong nhóm -COOH của axit.B. Axit axetic có...
Đề bàiNêu bốn phương pháp hoá học để phân biệt hai lọ mất nhãn đựng dung dịch axit axetic và rượu etylic. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.Lời giải chi tiếtCách 1: Dùng quỳ tím...
Đề bàiHãy chứng minh bằng phương pháp hoá học axit axetic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.Lời giải chi tiếtAxit axetic là một axit yếu vì bị axit clohidric là axit mạnh đẩy ra khỏi dung dịch muối:\(C{H_3}COONa...
Đề bàiLàm sao để phân biệt hai chất lỏng không màu là rượu etylic và dầu mè tan trong rượu etylic?Lời giải chi tiếtCho hai chất lỏng vào ống nghiệm đựng nước:- Ống nghiệm nào tạo thành hỗn hợp đồng...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ A nguyên chất. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch tăng 14,2 gam. Kết tủa được lọc,...
Đề bàiCho m gam natri vào rượu etylic lấy dư thì thu được thể tích khí hiđro bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi đo ở cùng điều kiện. Tính mLời giải chi tiết\(\begin{array}{l}{n_{{O_2}}} = \dfrac{{3,2}}{{32}} = 0,1\,mol\\{n_{{H_2}}} =...
Đề bàiKhi lên men dung dịch loãng rượu etylic thì thu được giấm ăn. Từ 10 lít rượu 5° có thể tạo ra bao nhiêu gam axit axetic, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90% và rượu...