Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo


Đề bàiCho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi:a) Phân tử chất nào có nhóm – OH? Nhóm –COOH?b) Chất nào tác dụng được với K ; Zn ; NaOH ; K2CO3 ?Viết các phương trình phản ứng...
Đề bàiTương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl,...
Đề bàiHãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:Lời giải chi tiết
Đề bàiCó ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.Lời giải chi tiết- Dùng quỳ tím,...
Đề bàiKhi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu...
Đề bàiKhi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.a) Từ 10 lít rượu 8o có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu suất quá trình lên men là 92% và rượu...
Đề bàiCho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.a) Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng.b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.Phương pháp giải -...