Bài 48. Mắt


Câu nào sau đây là đúng?A. Mắt hoàn toàn không giống với máy ảnh.B. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh.C. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng không tinh vi bằng máy ảnh.D. Mắt tương đối giống với...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu so sánh.a. Thấu kính thường làm bằng thủy tinh, b. Mỗi thấu kính có tiêu cự không thay đổi được, c. Các thấu kính...
Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, cách chỗ đứng 25 m. Cho rằng màng lưới của mắt cách thể thủy tinh 2 cm. Hãy tính chiều cao của ảnh cột điện trong mắt.Trả lời:Chiều cao của...
Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2 cm, không đổi. Khi nhìn một vật ở rất xa thì mắt không phải điều tiết và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đúng trên màng lưới. Hãy...
48.5 Chọn câu đúng. Có thể coi con mắt là một dụng cụ quang học tạo raA. ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật.B. ảnh thật của vật, cùng chiều với vật.C. ảnh ảo của vật, nhỏ hơn vật.D. ảnh ảo của...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Mắt là cơ quan của thị giác. Nó có chức năng. b. Mắt có cấu tạo như...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Mắt bình thường có thể nhìn rõ các vật ở rất xa. Các vật đó ở b....