Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên


Hãy nêu tính chất vật lí, thành phần và tầm quan trọng của dầu mỏ.GiảiDầu mỏ là một hỗn hợp lỏng, sánh, mầu nâu đen, có mùi đặc trưng, nhẹ hơn nước và không tan trong nước.Dầu mỏ là một...
Chọn câu đúng trong các sau:A. Nhà máy “lọc dầu” là nhà máy chỉ lọc bỏ các tạp chất có trong dầu mỏB. Nhà mày “lọc dầu” là nhà máy chỉ sản xuất xăng dầu.C. Nhà máy “lọc dầu” là...
Hãy trình bày sơ lược về chưng cất dầu mỏ dưới áp suất thường (tên phân đoạn, số nguyên tử cacbon trong phân đoạn, ứng dụng của phân đoạn).Giải
Vì sao đối với phân đoạn sôi \( < {180^o}C\) cần phải chưng cất tiếp dưới áp suất cao, còn với phân đoạn sôi \( > {350^o}C\) cần phải chưng cất tiếp dưới áo suất thấp?Giải
Rifominh là gì? Mục đích của rifominh? Cho thí dụ minh họa.                                 Giải  
Hãy điền vào bảng so sánh crackinh nhiệt và crackinh xúc tác sau:  Crackinh nhiệtCrackinh xúc tác Mục đích chủ yếu   Điều kiện tiến hành   Sản phẩm chủ yếu (tên, đặc điểm cấu tạo, ứng dụng)   Sản phẩm khác (tên,...
Dầu mỏ khai thác ở thềm lục địa phía Nam có đặc điểm là nhiều ankan mạch dài và hàm lượng S rất thấp. Các nhận định sau đúng hay sai:a)  Dễ vận chuyển theo đường ống.b) Chưng cất phân...
Hãy chọn nguyên liệu (phân đoạn  nào, ) và phương pháp (chưng cất, crackinh nhiệt, crackinh xúc tác) thích hợp cho các mục đích ghi trong bảng sau: Mục đíchNguyên liệuPhương pháp Xăng cho mô tô, taxi   Nhiên liệu cho...
a) Hãy nêu thành phần và ứng dụng của khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí crackinh và khí lò cốc.b) Nhựa than đá là gì, có công dụng như thế nào?Giải
Một loại xi măng có thành phần về khối lượng như sau: hexan 43,0%; heptan 49,5%; pentan 1,80%; còn lại là octan. Hãy tính xem cần phải hỗn hợp 1,0g xăng đó tối thiểu với bao nhiêu lít không khí...
Bảng dưới đây cho biết một số đặc tính hoa lí của 3 loại khí hóa lỏng thương phẩm (chứa tròn các bình GAS): Đặc tínhPropagasButagasPropa-butagas Khối lượng (%): Etan                        Propan                       Butan                      Pen tan1,796,81,50,00,00,499,40,20,051,547,51,0 \(D,g/c{m^3}({15^o}C)\)0,5070,5800,541 Áp suất hơi, \(kg/c{m^2}({40^o}C)\)13,53,29,2 a)...