Bài 48. Thấu kính mỏng


Quan sát một vật qua một thấu kính. Di chuyển thấu kính ra xa hay lại gần vật, ta thấy ảnh luôn luôn nhỏ hơn vật. Đây là thấu kính loại gì?GiảiQuan sát một vật qua một thâu kính, di...
Cho hai thấu kính hai mặt lồi, làm bằng thủy tinh có cùng chiết suất. Các thấu kính phồng, dẹt khác nhau. Thấu kính nào có khả năng làm hội tụ chùm tia sáng đi qua mạnh hơn?GiảiTheo công thức...
Chọn câu đúngNhìn qua một thấu kính hội tụ, ta thấy ảnh của vật thì ảnh đóA. luôn nhỏ hơn vật.                                   B. luôn lớn hơn vật.C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn vật.D. ngược chiều với vật.GiảiĐáp án là...
Chọn câu đúngQuan sát ảnh của một vật qua một thấu kính phân kìA. ta thấy ảnh lớn hơn vật.B. ta thấy ảnh nhỏ hơn vật.C. ảnh ngược chiều với vật.D. không thể nhìn thấy ảnh của vật.GiảiĐáp án là...
Chọn câu đúngA. Ảnh cho bởi thấu kính hội tụ luôn lớn hơn vật.B. Ảnh cho bởi thấu kinh phân kì luôn lớn hơn vậtC. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.D. Với thấu kính phân...
Chọn câu đúngVới một thấu kính:A. Độ phóng đại k > 1.B. Độ phóng đại k < 1.C. Độ phóng đại k \(\ge\) 1.D. Độ phóng đại k > 1 hoặc k < 1 hoặc k = 1GiảiĐáp án là...
Chọn câu đúngA. Với thấu kính hội tụ, độ tụ D < 0.B. Với thấu kính phân kì: D < 0.C. Với thấu kính hội tụ: D = 1.D. Với thấu kính phân kì: D \(\le\) 1.GiảiĐáp án đúng là...
Chọn câu đúng Với thấu kính hội tụ:                            A. Độ tụ D càng lởn nếu hai mặt thấu kính căng cong.D. Độ tụ D càng lớn nếu hai mặt thấu kính càng ít cong,C. Độ tụ D = 1.D. Độ tụ D...
Chọn câu đúng Với thấu kính hội tụ.A. Khi vật thật cách thấu kính là 2f (f là tiêu cự) thì ảnh củng cách thấu kính là 2f.B. Vật thật cho ảnh ảo.C. Vật thật cho ảnh thật.D. Ảnh và vật...
Chọn câu phát biểu không chính xác.Với thấu kính phân kì:A. Vật thật cho ảnh thật.           B. Vật thật cho ảnh ảoC. Tiêu cự f < 0.                       D. Độ tụ...
 Cho một thấu kính L có độ tụ D = 5 điôp. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn ảnh của một vật AB cao 2cm, vuông góc với trục clúnh, trong các trường hợp sau:   a) AB...
Chiếu một chùm sáng hội tụ tới một thấu kính L. Cho biẽt chùm tia ló song song với trục chính của L.a) Hỏi L là thấu kính loại gì?b) Điểm hội tụ của chùm sáng là một điểm ở...
 Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 lần lượt có tiêu cự 20cm và 25cm, đồng trục, cách nhau ruột khoảng a = 80cm. Vật AB= 2cm, vuông góc với trục, ở trước hệ hai thấu kính và cách...
Cho thấu kính L1 độ tụ D1 = 4 điôp, thấu kính L2, độ tụ D2 = -4 điôp, ghép đồng trục, cách nhau 60cm.a) Điểm sáng S ở trên trục của hệ, cách L1 là 50cm. Ánh sáng qua...