Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời s…


Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. - Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con...
Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có công dụng nhiều mặt.Ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn cho gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn cho người dùng làm thuốc,......
Đề bàiHãy cho biết- Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người)- Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong...
Đề bàiQuan sát H.48.2. Những hình ảnh này cho ta biết điều gì?Kể một vài ví dụ khác về động vật trong thiên nhiên lấy cây làm nhà mà em biết.Lời giải chi tiết- Thực vật ngoài cung cấp thức...
Đề bàiThực vật có vai trò gì đối với động vật?Lời giải chi tiếtThực vật có vai trò quan trọng trong đời sống động vật:     + Cung cấp thức ăn.     + Cung cấp ôxi dùng cho quá trình...
Đề bàiKể tên một số loài động vật ăn thực vật.Lời giải chi tiếtMột số loài động vật ăn thực vật: Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu, dê, cá trắm, lợn biển, sóc, chim ăn hạt,...
Đề bàiTrong các chuỗi liên tục sau đây:hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.Lời giải chi tiết - Cây cỏ là thức ăn của - con nai (trâu, dê, ngựa, …)...
Đề bài- Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày?- Để phân biệt chúng theo công dụng, người ta đã chia chúng ra thành các nhóm cây khác...
Đề bàiCon người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào? Cho một vài ví dụ cụ thể.Lời giải chi tiếtCon người sử dụng thực vật làm cây: lương thực, thực phẩm...
Đề bàiTại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?Lời giải chi tiết-   Không có thực vật thì không có nguồn cung cấp ôxi cho người và động vật.-   Không có thực vật...
Đề bàiỞ địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?Lời giải chi tiếtNói chung ở các địa phương đều có rất nhiều cây Hạt kín có giá trị kinh tế. Ví dụ: lúa, ngô, đậu,...
Đề bàiHút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?Lời giải chi tiếtTrong thuốc lá có nhiều chất độc, đặc biệt là chất nicôtin dùng để chế thuốc trừ sâu. Nếu ta hút thuốc lá, nhất là hút...