Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh …


Đề bàiSống trong điều kiện khô hạn, thực vật và động vật có những đặc điểm thích nghi nào nổi bật?Lời giải chi tiếtTrong điều kiện khô hạn, sinh vật thích nghi bằng cách: Tích nước, giảm sự mất nước,...
Đề bàiThực vật và động vật có những biến đổi gì về hình thái để thích nghi với điều kiện gió lộng?Lời giải chi tiếtThực vật: nhiều phấn, phấn nhẹ, quả hạt có lông, cánh...để phát tán nhờ gió;  cây...
Đề bàiNhững cây thích nghi với lửa có những đặc điểm gì nổi bật?Lời giải chi tiếtThích nghi với lửa tự nhiên: có vỏ chịu được lửa lướt qua, có thân ngầm dưới mặt đất, mặt nước.
Đề bàiNhững nhân tố sinh thái hữu sinh gồm những nhân tố nào?Lời giải chi tiếtNhững nhân tố sinh thái hữu sinh chính là các loài sinh vật.
Đề bàiHãy nêu lên tác động của sinh vật đưa đến những biến đổi của môi trường?Lời giải chi tiếtSinh vật không chỉ bị chi phối bởi các nhân tố sinh thái mà còn tác động trở lại, làm giảm...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm hình thái nào không đặc trưng cho những loài chịu khô hạn?A. Lá hẹp hoặc biến thành gai,B. Trữ nước trong lá, trong thân hay trong củ, rễ.C. Trên mặt...