Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật


Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.Việt Nam có sự đa dạng về thực vật khá cao, trong đó nhiều loài có...
Đề bàiHãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.Lời giải chi tiếtMột số loại cây quý hiếm mà em biết:-      Cây làm thuốc quý hiếm: nhân sâm, tam thất...-      Cây gỗ quý hiếm:  thủy tùng, trầm hương,...
Đề bàiNguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?Lời giải chi tiếtDo con người khai thác  loài cây có giá trị kinh tế một cách quá mức, cùng với sự khai thác tràn...
Đề bàiThế nào là thực vật quý hiếm?Lời giải chi tiếtThực vật quý hiếm là thực vật có giá trị kinh tế (lấy gỗ. làm thuốc ; cây công nghiệp...) nhưng đang bị khai thác quá mức và ngày càng...
Đề bàiCần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam? Lời giải chi tiếtĐể bảo  vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam cần phải thực hiện các biện pháp sau:-      Ngăn chặn việc phá...