Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình


I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆNA=P.tĐể tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày cần biết các đại lượng sau:Thời gian làm việc (t)Công suất điện (P)Điện năng tiêu thụ trong thời gian t...