Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện


I. CHUẨN BỊ Dụng cụ: Thước, êke, compa, bút chì, tẩy,.Vật liệu: Giấy vẽSách giáo khoaII. NỘI DUNGĐọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D (h.5.2) bằng...