Bài 5. Các nước Đông Nam Á


Đông Nam Á là khu vực rộng gần 4,5 triệu km2, gồm 11 nước với số dân 536 triệu người (ước tính năm 2002).Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan)...
Sau khi giành được độc lập và đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau...
Năm 1984, sau khi giành được độc lập, Bru-nây đã tham gia và trở thành thành viên thứ sáu của tổ chức ASEAN.Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau Chiến tranh lạnh và vấn đề Cam-pu-chia đã...
Đề bàiHãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 21,22 để trả lời.Lời giải chi tiết- Tháng 8-1945, Nhật đầu...
Đề bàiTừ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 9 trang...
Đề bàiTrình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 23,24 để trả lời.Lời giải chi tiết*Hoàn cảnh ra đời:- Sau khi giành được độc...
Đề bàiVẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKết hợp những kiến thức về địa lý để vẽ lược đồ Đông Nam Á và...
Đề bàiTại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, "một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9...