Bài 5: Các quốc gia cổ đại Phương Tây


Bài tập 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Chiếm phần lớn diện tích đất đai vùng Địa Trung Hải làA. đồng bằngB. thung lũng.C. núiD. núi và cao nguyên.2. Đến đầu thiên niên...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Ở các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải, điều kiện tự nhiên tạo thuận lợi cho việc phát triển cây lúa2.  Thương mại đường biển ở...
Bài tập 3. Nối nội dung ở cột A với mốc thời gian hoặc nội dung ở cột B sao cho phù hợp.                           AB1. Thời gian hình thành...
Bài tập 4. Hãy điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.A. Bờ biển Hi Lạp và Rô-ma có nhiều hải cảng tốt, rất thuận lợi cho..............nhất là.................. phát triểnB. Chủ nô thường bóc lột...
Bài tập 5. Đời sống của các giai cấp chủ nô, nô lệ ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại như thế nào?Trả lời    -     Chủ nô: là các chủ xưởng, chủ lò, chủ các thuyền buôn... rất giàu có về...