Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Thời gian các nuớc tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâu xé châu Phi làA. đầu thế kỉ XIX.        ...
BÀI TẬP 2: Hãy nối tên nước ở cột A với nội dung ở cột B để phản ánh đúng sự phân chia châu Phi giữa các nước đế quốc hổi cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Trả lời:
BÀI TẬP 3: Theo em, đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân châu Phi giai đoạn này là gì?Trả lời:- Phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân châu Phi đều...
BÀI TẬP 4: Dựa vào lược đổ (hình 13) trong SGK, hãy thống kê những nội dung thích hợp vào bảng sau:Tên nướcNăm giành được độc lậpTên nướcNăm giành được độc lậpHa-i-ti1804                                            Trả lời:Tên nướcNăm giành được độc lậpTên nướcNăm giành được...
BÀI TẬP 5: Nhận xét của em vế phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ Latinh vào nửa đầu thế kỉ XITrả lời:Đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh diễn...