Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)


1. Châu PhiChâu Phi là một lục địa lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Trước khi thực dân châu Âu xâm chiếm và phân chia châu Phi, phần lớn nhân...
2. Khu vực Mĩ LatinhKhu vực Mĩ Latinh là một bộ phận lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ, gồm một phần Bắc Mĩ, toàn bộ Trung Mĩ, Nam Mĩ và những quần đảo thuộc vùng Ca-ri-bê.Từ thế kỉ XVI, XVII,...
Đề bàiHãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 27, 28 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững cuộc đấu...
Đề bàiDựa vào lược đồ (hình 13), hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang 27, 28 để trả...
Đề bàiHãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đẩu thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 27, 28 để suy luận trả lời.Lời giải...
Đề bàiLập niên biểu quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX theo thứ tự: thời gian, tên nước, năm giành độc lập.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang...
Đề bàiChính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh biểu hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 30 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtChính sách...