Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu


A. Tóm tắt kiến thức:Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của hai số...
Đề bàiTìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3).Lời giải chi tiết(-3) + (+3) = 0(+3) + (-3) = 0Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau. 
Đề bài Tính:a) \(26 + (-6)\);                     b) \( (-75) + 50\);               c) \( 80 + (- 220)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số...
Đề bàiTính:a) \( (-73) + 0\);           b) \(|-18| + (-12)\);              c) \(102 + (-120)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số...
Đề bàiTính và nhận xét kết quả của:a) \(23 + (-13) và (-23) + 13\);b) \((-15) + (+15) và 27 + (-27)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu...
Đề bàiSo sánh:a) \(1763 + (-2)\) và \(1763\);b) \((-105) + 5\) và \(-105\);c) \((-29) + (-11)\) và \(-29\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt...
Đề bàiTính:a) \( (-30) + (-5)\);         b) \( (-7) + (-13)\);        c) \( (-15) + (-235)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết...
Đề bàiTính:a) \(16 + (-6)\);        b) \(14 + (-6)\);                  c)\( (-8) + 12\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số...
Đề bài Điền số thích hợp vào ô trống:a-21812 -5b3-18 6 a + b  04-10 Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Muốn tìm tổng ta lấy số hạng cộng số hạng.+) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã...
Đề bàiTính giá trị của biểu thức:a) \(x + (-16)\), biết \(x = -4\);     b) \( (-102) + y\), biết \(y = 2\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtThay x vào từng biểu thức sau đó áp dụng quy...
Đề bàiSố tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái:a) Tăng 5 triệu đồng?b) Giảm 2...