Bài 5. Công xã Pa-ri 1871


Hãy khoanh trong vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng.Câu 1. Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp -Phổ nhằmA. Giúp đơ giai cấp tư sản Đức hoàn thành thống nhất đất nướcB. Ngăn chặn...
Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bản sau về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri. Thời gianSự kiệnA,Chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổB,Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực lượng Pháp bị quân...
Trong các ý sau, ý nào đúng( Đ), ý nào sai (S) về các chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột “ Nhà nước kiểu mới”? Hãy đánh dấu X vào cột tương ứng.Nội dungĐS1. Hội đồng...
Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới? Hướng dẫn làm bài:Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì Công xã là chính quyền do nhân dân bầu lên, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao...
Dưới đây là một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri. Em hãy đánh số thứ tự vào ô [ ] đầu dòng thể hiện mức độ quan trọng của các nguyên nhân đó.A, [...
Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.- Ý nghĩa lịch sử….- Bài học kinh nghiệm... Hướng dẫn làm bài Ý nghĩa:Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ...