Bài 5. Công xã Pa- ri 1871


1. Hoàn cảnh ra đời của Công xãNhằm giảm nhẹ các mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức. Pháp tuyên chiến với PhổNăm 1870, chiến tranh Pháp - Phố nổ ra trong điều kiện...
Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là Hội đồng Công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật. Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát...
Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài ở phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại.Đầu tháng 5-1871, chính phủ Chi-e kí hòa ước với...
* Thái độ của “Chính phủ vệ quốc”:- Khi quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp, vội vã xin đình chiến.- Đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.* Thái độ của nhân dân:- Nhân dân kiên...
Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?Hướng dẫn giải:- Khi mâu thuẫn giữa Chính phủ tư sản (ờ Véc-xai) với nhân dân ngày càng gay gắt, Chi-e tiến hành âm mưu bất hết các ủy viên...
Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?Hướng dẫn giải:Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.
Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai diễn ra như thế nào?Hướng dẫn giải:Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài...
Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa- ri?Hướng dẫn giải:Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa -ri vì để bảo vệ lợi ích giai...
Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?Hướng dẫn giải:Nhân dân Pa- ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa- ri và nhân dân Pa- ri chống giai cấp tư sản Pháp đầu hàng...
Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?Hướng dẫn giải: Thời gianNội dung sự kiện lịch sử -          Năm 1870-          2-9-1870-          4-9-1870-          18-3-1871-          26-3-1871-          Từ 20-5 đến 28-5-1871-          Chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong...
Vì sao nói Công xã Pa- ri là nhà nước kiểu mới?Hướng dẫn giải:Công xã Pa-ri la nhà nước kiểu mới vì do nhân dân bầu lên thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân...
Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?Hướng dẫn giải:- Làm hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một...