Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á


Đề bàiDựa vào bảng số liệu 5.1 trong SGK, em hãy:- Tính tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới và điền vào bảng dưới đây:NămThế giớiChâu ÁChâu ÂuChâu PhiChâu MĩChâu Đại Dương1950100%     2002100%     - Vẽ biểu...
Đề bàiDựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các tôn giáo đó theo mẫu lớn dưới đây:Tên tôn giáoNơi ra đờiThời gian...
Đề bàiDựa vào hình 5.1 trong SGK, em hãy cho biết ở Châu Á có mấy chủng tộc và nơi phân bố của các chủng tộc đó.Lời giải chi tiết- Dân cư Châu Á gồm 3 chủng tộc, đó là:...