Bài 5. Điện thế – Hiệu điện thế


1. Điện thếa)Khái niệm điện thế.Trong công thức tính thế năng của một điện tích q tại một điểm M trong điện trường WM = VMq thì hệ số VM không phụ thuộc q, mà chỉ phụ thuộc điện trường...
Đề bàiChứng minh rằng điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích điểm âm (Q < 0) đều có giá trị âm.Lời giải chi tiết- Trong điện trường của Q < 0, công của lực điện...
Đề bàiĐiện thế tại một điểm trong điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào?Lời giải chi tiếtĐiện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về khả...
Đề bàiHiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì?Lời giải chi tiếtHiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện trong sự di chuyển...
Đề bàiViết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích điểm q di chuyển giữa hai điểm đó?Lời giải chi tiếtHệ thức liên hệ hiệu điện...
Đề bài Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, nêu rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó.Lời giải chi tiếtHệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:           ...
Đề bàiBiết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng?A. VM = 3 V.                                        B. VN = 3 V.C. VM – VN = 3 V.                        ...
Đề bàiKhi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây?A. +12 V.                                              B. -12...
Đề bàiChọn câu đúng.Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ:A. chuyển động dọc theo một đường sức điện.B. chuyển động từ một điểmcó điện thế cao xuống điểm có điện thế...
Đề bàiCó hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai...
Đề bàiTính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế UMN = 50 V.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính công...