Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng


Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình 122 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:(hình 122 trang 140 sbt) Hình lăng trụSố cạnh của một đáy (n)Số mặt(m)Số đỉnhdSố cạnhca)    b)    a. Viết các công...
Diện tích toàn phần của cái tủ tường hình lăng trụ đứng như ở hình 123 là bao nhiêu?(Tính theo các kích thước ở hình vẽ)(xem hình 123) Giải: (hình trang 141 sgbt)Theo hình vẽ, ta có:AB = BC = 70cm;...
Người ta cắt một khối gỗ có dạng một hình lập phương như hình 124 (cắt theo mặt (ACC1A1) và được hai lăng trụ đứng).a. Đáy của lăng trụ đứng nhận được là tam giác vuông, tam giác cân, hay là tam...
Vẽ hình khai triển (cắt theo các cạnh B1C1, C1C, CB và C1A1, CA) của lăng trụ đứng, đáy tam giác, có các kích thước cho như hình 125 với a = 5cm, c = 4,2cm, h = 3,8cm.(xem hình...
Một cái chặn giấy bằng thủy tinh hình lăng trụ đứng có các kích thước cho ở hình 126. Diện tích toàn phần của nó là:A. 840cm2B. 620cm2C. 670cm2D. 580cm2E. 600cm2    Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Diện tích xung quanh hình...
Đáy của lăng trụ đứng là một hình thang cân có các cạnh b = 11mm, a = 15mm và chiều cao hT = 7mm (h.127)Chiều cao của hình lăng trụ là h = 14mm. Tính diện tích xung quanh của...
Cho hình hộp chữ nhật DE1BG1.HF1EG có dạng như hình 128.Người ta lấy các trung điểm A, C, I, F của các cạnh tương ứng thuộc đáy trên và đáy dưới. Hình DABC.HFEI nhận được là một lăng trụ đứng,...
Một lăng trụ đứng lục giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, chiều cao của lăng trụ là 10 cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đó là (đơn vị cm2):A. \(180 + 54\sqrt {3;} \)B. \(180...